REACTIVE BOARD SYSTEM [UNIVERSAL]

Värmesvällande brandisoleringsskiva
Brandklassad tätning för kablar och rör vid genombrott i brandcellsbegränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora fria
öppningar samt för torra miljöer inomhus. Systemet består av en formstabil stenullsskiva med värmesvällande ytskikt och en brandklassad
silikon- eller akrylbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer.

Kategori:
Brandtätning FireSeal

Beskrivning

Värmesvällande brandisoleringsskiva
Brandklassad tätning för kablar och rör vid genombrott i brandcellsbegränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora fria
öppningar samt för torra miljöer inomhus. Systemet består av en formstabil stenullsskiva med värmesvällande ytskikt och en brandklassad
silikon- eller akrylbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer.

För EI 30 installationer finns dubbelmålad skiva (Reactive Board 2S  art.no 100945)
Godkännandet tillåter fogning med Flex [FSS3000] silikon eller Akryl Reactive [FS400]

Tätningstjocklek: EI 30=60mm  EI 60=120 mm EI 120=180 mm
Genomföringar större än 600×600 mm, förstärkts med regelavstyvning
(kotling) c/c 600 mm 0,36 m² utan förstärkning.

Den färdigpackade satsen (100740) innehåller: 2 st Skivor(600x300x62), 2 st Flex [FSS 3000],
0,2 kg Stenull, 3 st Brandtätningsetiketter

Notera: Reactive Board skivan innehåller ämnet Melamin i högre halt än 0,1WT%. 

Ladda ner PDF:er

Säkerhetsdatablad_reactive-board_sv
installationsanvisning-ventilation
Monteringsanvisning fs-tp1906-04-rev.1 

Varumärke

FireSeal

DET LÄTTA SÄTTET ATT BRANDTÄTA

FireSeal är ett svenskt företag som utvecklar och säljer system för brandtätning. Företaget grundades för drygt 40 år sedan för att utföra ett uppdrag från den svenska staten – att brandtäta de svenska kärnkraftverken. Med avstamp i denna pionjärinsats har FireSeal under åren utvecklat en framgångsrik verksamhet inom två sektorer: marin- och offshoresektorn i Asien och USA, samt byggsektorn i främst Sverige och Norge, där FireSeal är marknadsledande inom mjuka brandtätningslösningar. FireSeal ingår i Bergman & Beving, en av norra Europas ledande nischleverantörer av hållbara och värdeskapande produkter och tjänster till industri- och byggsektorerna. Bergman & Beving äger bolag med ambitionen att ta en marknadsledande position inom utvalda nischer på sina huvudmarknader.
Brandtätning FireSeal
X