FPS BRANDSKYDDSINKLÄDNAD/-ELEMENT

FPS Brandskyddsinklädnad/-element kan formanpassas och skräddarsys till alla tänkbara former för att effektivt och säkert tillgodose varje objekt. Typgodkänd för brandisolering av stålkonstruktioner (fd. TG 0345).

FPS-brandskyddsinklädnader skyddar effektivt stål, betong, stålvajrar, ventilation med mera vid brand.

Mycket bra och flexibelt passivt brandskydds produkt.

FPS-brandskyddselementet skyddar för R30 – R120 samt HC30 – HC120 som också den kan beräknas till ännu högre behov vid behov.

Produkten kan form anpassas och skräddarsys till alla tänkbara formera för att effektivt och snyggt säkerställa varje objekts krav på brandskydd och brandtätning.

Ladda ner PDF:er
Produktblad
Kategori:

Beskrivning

Brandskyddselement för inklädnad av stålkonstruktioner och ventilation i brandteknisk klass R 30–E 120.

FPS Brandskyddsinklädnad/-element kan formanpassas och skräddarsys till alla tänkbara former för att effektivt och säkert tillgodose varje objekt. Typgodkänd för brandisolering av stålkonstruktioner (fd. TG 0345).

FPS-brandskyddsinklädnader skyddar effektivt stål, betong, stålvajrar, ventilation med mera vid brand.

Mycket bra och flexibelt passivt brandskydds produkt.

FPS-brandskyddselementet skyddar för R30 – R120 samt HC30 – HC120 som också den kan beräknas till ännu högre behov vid behov.

Produkten kan form anpassas och skräddarsys till alla tänkbara formera för att effektivt och snyggt säkerställa varje objekts krav på brandskydd och brandtätning.

Varumärke

SMP Putsprodukter

X