FIRE BARRIER

kr

Takfotsband/ Band för ventilerad fasad

FireSeal’s Fire Barrier brandtätning för takfot och fasad är en enkel och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning där man vill behålla den ventilerade luftspalten öppen.

 

Ladda ner PDF:er

Produktdatablad

Teknisktdatablad

Testrapport/ godkännande

Säkerhetsdatablad

Artikelnr: N/A Kategorier: , , , Etikett:
Brandtätning FireSeal

Beskrivning

PRODUKTBESKRIVNING

Takfotsband/ Band för ventilerad fasad

FireSeal ́s Fire Barrier är en enkel och effektiv brandtätning för takfot och fasad som motverkar brandspridning samt där man vill behålla den ventilera- de luftspalten. Andra användningsområden av liknande karraktär där en fri ventilation önskas, men då brand uppstår skall förslutas

Att installera bandet är en enkel och snabb process som i slutändan ger en mycket kostnadseffektiv lösning. Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera.

Takfotsbandet består i huvudsak av en svällande grafitmassa som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer. Grafitbandet expanderar ca 25 gånger sin egen tjocklek och kan enkelt klara ojämnheter i luftspalten. FireSeal Takfotsband är godkänt att montera i öppningar upp till 50mm.

Brandmotståndet är upp till 60 minuter. För korrekt montering krävs endast 4 fästpunkter per meter. Flera valmöjligheter finns för att underlätta montering, häfta, skruva, eller spika fast takfotsbandet längs mitten av hammar- bandet med ett avstånd om max 250 mm mellan varje fästelement och max 125 mm från kanterna.

Fire Barrier är tredjepartstestad av ackrediterat testlaboratorie för användning i ventilerad takfot. Fullständig testrapport finns tillgänglig på https:// fireseal.se/produkt/takfotsband/

FireSeal ́s Fire Barrier för takfot och fasad levereras på rulle om 6,3m och kapas med kniv till rätt längd.

* Uppfyller, E – Integritets kravet, 2 minuter efter aktivering.

 

ANVÄNDNING

FireSeal’s Fire Barrier brandtätning för takfot och fasad är en enkel och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning där man vill behålla den ventilerade luftspalten öppen.

 

EGENSKAPER

Fire barrier ventilerat brandstopp är en flexibel produkt som medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen.
Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.
Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp mot råsponten, eller annan motyta, beroende på konstruktionens utformning. Endast fyra fästelement krävs per meter, vilket gör att monteringen går snabbt.
Fire Barrier är tredjepartstestad av ackrediterat testlaboratorie för användning i ventilerad takfot. Testrapport finns tillgänglig.

 

FUNKTIONER

  • Effektivt sätt att brandtäta ventilerade luftspalter i takfot och fasad
  • Monteras enkelt med häftklammer mellan takstolarna, eller läkterna i fasaden
  • Levereras på 6,3m rulle och kapas med kniv till rätt längd
  • Testad för 60 minuters brandmotstånd
  • Utförligt brandtestad i olika konstruktionsmaterial
  • Expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är därmed förlåtande för ojämnheter i luftspalt upp till 50mm

Ytterligare information

Dim/ Längd/ Ant./fp

4x75mm/ 6,3m/ 60

Varumärke

FireSeal

DET LÄTTA SÄTTET ATT BRANDTÄTA

FireSeal är ett svenskt företag som utvecklar och säljer system för brandtätning. Företaget grundades för drygt 40 år sedan för att utföra ett uppdrag från den svenska staten – att brandtäta de svenska kärnkraftverken. Med avstamp i denna pionjärinsats har FireSeal under åren utvecklat en framgångsrik verksamhet inom två sektorer: marin- och offshoresektorn i Asien och USA, samt byggsektorn i främst Sverige och Norge, där FireSeal är marknadsledande inom mjuka brandtätningslösningar. FireSeal ingår i Bergman & Beving, en av norra Europas ledande nischleverantörer av hållbara och värdeskapande produkter och tjänster till industri- och byggsektorerna. Bergman & Beving äger bolag med ambitionen att ta en marknadsledande position inom utvalda nischer på sina huvudmarknader.
Brandtätning FireSeal
X