FB750 Brandskiva

FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.

Tekniska dokument
Nullifire brandtätning Installationsanvisning (sv-SE).pdf
Nullifire FB750 installationsanvisning
FB750 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf
FB750 Säkerhetsdatablad (sv-SE)
FB750-Tekniskt datablad (sv-SE) v3

Kategori:
Brandprodukt brandfog Akryl

Beskrivning

FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.

FB750 används för återställning av serviceöppningar i väggar och golv, stopp av brandspridning samt värme-, brand-, rök- och ljudisolering. Vid användning tillsammans med FS702 lämpar sig FB750-skivan för tätning runt följande: Ej brännbara rör, kabelrännor, kabelstegar och kabelkorgar (perforerade eller icke-perforerade), armerade kablar, datakablar, högspänningskablar, kabelbuntar upp till 100 mm. Exempel på typiska användningsområden är vård- och fritidsanläggningar, skolor, universitet, företagslokaler, butiker och industrilokaler.

  • Certifierad enligt EN 1366-3:2009; ETA 21/0412
  • Optifire® unik identifierare för spårbarhet.
  • Akustisk tätning och tätning mot rök.
  • Lufttät upp till 600 Pa.
  • Lämplig för användning i lättväggar, betongväggar, betongbjälklag
  • Lätt att skära till.
  • Möjliggör termisk expansion i omgivande utrymmen.
  • Optifire® unik identifierare för spårbarhet.
  • Låg vikt
  • Enkel att skära till

 

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Denna produkt bör inte vara i direkt kontakt med CPVC-rör. Om den används runt kolstålrör, bör rörtillverkaren rådfrågas och deras rekommendationer följas.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Varumärke

Nullifire

I mer än 47 år, har Nullifire utvecklat smarta brandskyddslösningar. En specialist som aldrig och aldrig kommer att ändra sitt fokus: - att skydda människor och byggnader från eld. Idag erbjuder Nullifire ett omfattande utbud av brandskyddande produkter och svällande brandskyddsfärger som säljs över hela Europa. Men allt började 1973 i Storbritannien när Nullifire grundades efter införandet av Brandbekämpningslagen(the Fire Precaution Acts). Under 10 år introducerade Nullifire en rad svällande tekniker för brandskydd av både trä- och stålkonstruktioner. Dessutom var Nullifire med i utvecklingen av brandskyddslösningar för servicegenomföringar och rörelsefogar. Dessa lade grunden till de beläggningar som Nullifire producerar idag. Tekniken har utvecklats sedan dess, men de allmänna principerna gäller även idag. Och så gör vårt orubbliga fokus att skydda männ
Brandprodukt brandfog Akryl
X